Start

Hoofcare Sweden är ett företag som erbjuder
hovslageri, hästskötsel och id-kontroll av häst.

Affärsidén är att erbjuda

 • hovslageritjänster med hög kvalitet och
  snabb service
 • bokning av hästskötsel per timme för att
  tillgodose stallägares och ridskolors behov
  av personal under kortare eller längre perioder
 • ID-kontroll av föl och äldre hästar hos
  stuterier och andra hästägare

Läs mer under Tjänster

Om mig

Jag heter Elisabeth Warnestad och
är utbildad hovslagare vid
Biologiska Yrkeshögskolan i Skara;
både grundutbildning & fortbildning.
Detta innebär att jag är godkänd
hovslagare enligt Jordbruksverkets
regler och därmed behörig att jobba
med friska, sjuka och lokalbedövade
hästar. Läs mer om utbildning av
hovslagare under  Hovvård.