29 mars, 2012 07:02
Examen på BYS 28-30 maj!

Sista veckan i maj gör jag min examen på hovslagarskolan vid Biologiska Yrkeshögskolan i Skara.

Vi har en teoretisk examen som handlar om hästens anatomi och sjukdomslära samt hovvård.

Dessutom gör vi tre praktiska prov; en uppskoning på travhäst, en uppskoning på ridhäst samt ett smidesprov.