I höstas påbörjade jag den kvalificerade fortbildningen i hovslageri på BYS, Biologiska Yrkeshögskolan, i Skara. Nyligen godkändes jag på examensproven och har nu fått mitt betyg. BYS Hovslagarskola är idag den enda hovslagarskola i Sverige som har besiktigats och godkänts av EFFA, Den Europeiska Hovslagarorganisationen, European Federation of Farriers Association. Förutom bättre kompetens och kunskaper har utbildningen även gett mig möjlighet att ansöka om att bli ”av Jordbruksverket godkänd hovslagare”. Det blir nästa steg!